használati feltételek


Üdvözöljük a Biató Kft - http://www.biato.hu - címen található internetes portálján (a továbbiakban „Arizóna horgásztó”)! Kérjük, szánjon egy kis időt az alábbiak alapos elolvasására.

1. Általános tudnivalók

Az Arizóna horgásztó honlapjának használata kizárólag az alábbi használati feltételek alapján megengedett. Az Arizóna horgásztó fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a használati feltételeket bármikor megváltoztassa, kiegészítse, vagy mással helyettesítse.

2. Az Arizóna horgásztó honlapjának elérhetősége

Az Internet és a számítógéprendszerek esetleges túlterheltsége miatt az Arizóna horgásztó nem vállal felelősséget az Arizóna horgásztó oldal megszakítás nélküli rendelkezésre állásáért. Ezen felül az Arizóna horgásztó fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap üzemeltetését, illetve rendelkezésre bocsátását mindenkor és minden további nélkül, teljesen vagy részlegesen leállítsa, illetve korlátozza.

3. Az Arizóna horgásztó honlapjának, valamint a honlap tartalmának és információinak használata

Az Arizóna horgásztó által nyilvánosságra hozott összes információ a felhasználók részére – amennyiben nincs másképp megadva – térítésmentesen áll rendelkezésre. Minden látogató felhasználhatja és dokumentálhatja (letöltés) a felajánlott információkat saját információs célokra. Az információk minden más felhasználása vagy értékesítése, különösképpen azok sokszorosítása, megváltoztatása, bármilyen jellegű közzététele vagy hirdetése csak az Arizóna horgásztó, vagy a mindenkori információ-tulajdonos előzetes hozzájárulásával engedélyezett. Az Arizóna horgásztó felhívja a figyelmet, hogy az információs tartalmak védelmi jogok körébe tartozhatnak; ilyen védelmi jogok (különösen név- vagy márkajogok) kivétel nélkül az Arizóna horgásztó-nél maradnak. A Arizóna horgásztó által rendelkezésre bocsátott minden információ kikeresését, összeállítását, és amennyiben ezek harmadik személytől származnak változatlan átvételét a legnagyobb gondossággal, a legjobb tudással és lelkiismerettel végezték el. Azonban minden felhasználó maga felelős a rendelkezésre bocsátott információk helyességének, teljességének és aktualitásának felülvizsgálatáért. Az Arizóna horgásztó felelősségét az információk teljességének hiányáért, nem aktualizált voltáért, vagy azok tévességéért, valamint a rendelkezésre bocsátott információk felhasználó általi esetleges hibás interpretációjának mindenkori következményeiért a Arizóna horgásztó a súlyos gondatlanság és szándékosság eseteire korlátozza.


Az Arizóna horgásztó Honlap oldal használatának keretében a felhasználónak ezenkívül biztosítania kell, hogy a használattal, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységekkel semmilyen körülmények között:

- nem okoz kárt személyeknek, különösképpen kiskorúaknak, vagy ezek személyi jogait nem sérti meg,

- a rossz erkölcsbe nem ütközik,

- szerzői jogokat, vagy egyéb tulajdonjogokat nem sért,

- nem továbbít vírusos tartalmakat, ún. „Trójai falovakat”, vagy egyéb programokat, amelyek a szoftvert károsíthatják,

- nem tölt fel, tárol vagy küld olyan hyperlinkeket vagy tartalmakat, amelyek feltöltésére, tárolására vagy küldésére a felhasználó nem illetékes, különösképp, ha ezek a hyperlinkek vagy tartalmak titoktartási kötelezettségekbe ütköznek, jog- vagy szerződésellenesek, illetve szándékosan rosszak, és/vagy nem terjeszt hirdetést vagy kéretlen e-mail-eket (un;Spam”), vagy valótlan figyelmeztetéseket vírusokról, hibás működésekről és hasonlókról, vagy nem szólít fel nyereményjátékokon, hólabda-rendszereken, hólabdalevél-, piramisjáték és hasonló akciókon való részvételre.

Az Arizóna horgásztó nem felel olyan károkért, amelyek az információs ajánlattal való felhasználó általi visszaélés következtében állnak elő.

4. Linkek / harmadik személy által készített tartalmak

Az Arizóna horgásztó honlap tartalmazhat linkeket és/vagy más utalásokat harmadik honlappal rendelkező személyre vonatkozólag. Összhangban a vonatkozó szabályozással az Arizóna horgásztó ezen honlappal rendelkező harmadik személy tartalmaiért sem felelősséget nem vállal, sem ezeket a honlap oldalakat és/vagy azok tartalmát nem vallja magáénak, mivel az Arizóna horgásztó-nek a meghamisított tartalmakra és információkra nincs befolyása.

5. Fontos figyelmeztetés a számítógépes vírusokkal kapcsolatban

Bár az Arizóna horgásztó mindent megtesz azért, hogy az Arizóna horgásztó Honlapjai vírusmentesek legyenek, nem szavatolható vagy garantálható, hogy az Arizóna horgásztó Honlapjai vírusmentesek. Saját védelme érdekében a Felhasználó tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, ennek részeként pedig bármilyen információ, szoftver vagy dokumentum letöltése előtt futtasson le vírusellenőrzést.

6. Jelszóhasználati szabályok és felelősségek

A Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik, hogy bármely, a Honlapon való használatra kapott jelszót biztonságba helyezzen és rosszhiszemű használatukat elkerülje. Ha a felhasználó felfedezte, hogy jelszavához véletlenül egy jogosulatlan és/vagy harmadik személy is hozzáfért, vagy fennáll a rosszhiszemű használat veszélye, a Felhasználó köteles azonnal tájékoztatni erről az Arizóna horgásztó üzemeltetőjét. Az Arizóna horgásztó kötelessége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az érintett jelszó blokkolására. A fentiek mellett azonban a Arizóna horgásztó nem felelős semmilyen szerződéses, sérelmet okozó vagy egyéb alkalmazott jogi vonatkozásban olyan károkért, amely a Személyes Jelszavakkal való visszaélésből adódik, kivéve, ha ezt a visszaélést a Arizóna horgásztó egyik munkatársa vagy a Arizóna horgásztó megbízásából egy harmadik személy okozta szándékos vagy hanyag gondatlanságból. A Arizóna horgásztó fenntartja továbbá a jogot, hogy bármilyen különös indoklás nélkül törli vagy korlátozza a Felhasználó hozzáférési jogait a jelszóval védett területekhez, a Felhasználói Adatok zárolásával.

7. Korlátozott felelősség

Az Arizóna horgásztó nem felelős semmilyen következetes kárért, különösen a profitveszteségért, műveletek törléséért vagy megszakításáért, vagy adatvesztésért, kivéve, ha az ilyen irányú felelősséget a törvény előírja.